100 הידורים בתפילין

הכי מהודר שיש פרשיות התפילין בתי התפילין 1. ללא יציאה מהשורות. 2. ללא כניסת אות, בחלל חברתה. 3. טבילה במקווה, לפני הכתיבה. 4. הוצאת מילים בפה - בעת הכתיבה. 5. כתיבה - ללא הפסקה בין הפרשיות. 6. כתיבה בקנה סוף. 7. כתיבה בנוצה. 8. תיוג מידי, בסיום כל אות. 9. קוץ דר"ת. 10. קלף ללא נקבים. 11. כתיבה גסה. 12. כתיבה מהודרת. 13. מחיקת כל מה שנעשה בפיסול. 14. כתיבה ללא מחיקות \ תיקונים. 15. תיוגי זיינין. 16. ללא שאלות - חכם \ תינוק. 17. דיו - העשוי מעשן שמנים \ עצים. 18. קלף עבודת יד. 19. דיו העשוי לשמה. 20. קלף - בלי סיבי דוכוסוסטוס. 21. בין שיטה לשיטה, כמלא שיטה. 22. רווח בין אות לאות, כחות השערה. 23. רווח יו"ד, בין מילה למילה. 24. רווח בין תיבה לתיבה, לא יותר משני יודין. 25. שעור פרשה, ג' פעמים "אשר". 26. ג' הגהות לפרשיה. 27. קלף ללא חשש בכור. 28. קלף העשוי משליל. 29. כתיבה ביד ימין. 30. כתיבת פרשיה של יד, קודם של ראש. 31. פרשיה של יד בקלף שלם, (לא מודבק) 32. שירטוט מכל הכיוונים. 33. לשמה - בתחילת עיבוד הקלף. 34. להוציא בפיו - לשם... בעיבוד הקלף. 35. בעיבוד - יאמר לשם תפילין, ואח"כ יעשה תנאי. 36. חיתוך ועובי הקלף, לפי הפרשיה. 37. קדוש שם ה' בפיו, ולא במחשבה. 38. קידוש כל שם ה', אפילו יש שמות רצופים. 39. כתיבה בכוונה- ללא הסח הדעת. 40. סופר יר"ש, לומד תורה חצי יום לפחות. 41. קריאה בין שם לשם. 42. לפני כתיבת שם ה', בדיקת הקולמוס וקידושו. 43. מחיקה ללא רושם כלל. 44. רווח חלק כחצי ציפורן , למעלה ולמטה. 45. בסוף הפרשיה מניח חלק, כדי גלילת כל הפרשיה. 46. מתחיל כל שורה - בראש השיטה ממש. 47. ללא משיכת אותיות, אע"פ שניכרות. 48. ירך האותיות הפשוטות (הסופיות) ,כפלים מן הגג. 49. האותיות הכפופות, עגולות למטה מצד ימין. 50. צואר אות הלמ"ד -כאות וא"ו, ולא יו"ד.

 
 
 
בניית אתרים
 
 
 
 
 
 
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
תגובות: -1
צפיות: -1